THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG & HẠNH PHÚC HƠN

Cuộc sống luôn thay đổi, nếu chúng ta không thay đổi thì sẽ bị thay đổi. Vì vậy, thay đổi chủ động là điều ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, làm được chưa bao giờ là đơn giản.
 
KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN - Ngành công nghệ thông tin

Quản lý dự án chưa bao giờ là công việc đơn giản. Quản lý dự án ngành công nghệ thông tin càng phức tạp hơn. Vì vậy, dù rất cố gắng nhưng chúng ta vẫn chưa thể quản lý dự án được hiệu quả. Một trong những rào cản lớn nhất là do chúng ta thiếu kỹ năng quản lý dự án.
 
Kỹ thuật Xây dựng Tự điển năng lực

Chúng ta luôn gặp khó khăn trong công tác đánh giá năng lực & thành tích, hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo & phát triển, … vì thiếu cơ sở khoa học. Đó chính là Bộ tự điển năng lực. Chúng ta luôn mong muốn có được Bộ tự điển năng lực phù hợp đặc thù doanh nghiệp & mục tiêu kinh doanh nhưng tại sao chúng ta chưa thể?
 
Các tin khác...