Kỹ thuật xây dựng hệ thống lương bỗng & đãi ngộ hiệu quả

Mỗi chúng ta đều muốn xây dựng một hệ thống lương bỗng & đãi ngộ vừa đảm bảo năng lực tài chính của doanh nghiệp vừa có khả năng kích thích nhân viên phấn đấu nhưng chúng ta không thể. Một trong những rào cản ấy chính là chúng ta chưa biết thực hiện như thế nào.
 
Kỹ năng tuyển dụng – Bí quyết chọn nhân tài

Chúng ta luôn muốn “thu phục” được nhiều nhân tài nhưng tại sao chúng ta chưa thể?
 
Kỹ thuật Xây dựng Tự điển năng lực

Chúng ta luôn gặp khó khăn trong công tác đánh giá năng lực & thành tích, hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo & phát triển, … vì thiếu cơ sở khoa học. Đó chính là Bộ tự điển năng lực. Chúng ta luôn mong muốn có được Bộ tự điển năng lực phù hợp đặc thù doanh nghiệp & mục tiêu kinh doanh nhưng tại sao chúng ta chưa thể?
 
Các tin khác...