Giảng viên: HUỲNH TRỌNG CHIẾN

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP SX TM DV Siêu Liên Kết (SuperLink Corp.)
 
Giảng viên: Tô Thị Thanh Hiếu

• Thac sĩ Chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh (Columbia South University- USA) • Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Tài chính và Kế toán, Đại học Kinh tế TP HCM • Cử nhân Kinh tế- chuyên ngành Quản trị Bệnh Viện - Đại học Dân lập Hùng Vương TP HCM
 
Giảng viên: HUỲNH THỊ KIM HOÀN

Cô: HUỲNH THỊ KIM HOÀN - GIẢNG VIÊN CAO CẤP (MT) BUSINESS EDGE (MPDF) và DỰ ÁN SIYB - ILO (START & IMPROVE YOUR BUSINESS)
 
Các tin khác...