Kỹ năng bán hàng dành cho trình dược viên

Chúng ta mong muốn trở thành trình dược viên chuyên nghiệp nhưng tại sao chúng ta chưa thể?
 
Kỹ năng chăm sóc khách hàng dành cho trình dược viên

Phân phối dược phẩm là một ngành kinh doanh đặc thù và trình dược viên là người bán hàng đặc biệt. Vì vậy, việc tìm kiếm khách hàng đã khó nhưng việc chăm sóc và giữ khách hàng lại càng khó gấp nhiều lần hơn.
 
Các tin khác...