Kỹ năng làm việc nhóm - Phát huy sức mạnh tổng hợp

Chúng ta muốn làm việc nhóm hiệu quả nhưng tại sao chúng ta không thể?
 
Kỹ năng trình bày

Mỗi khi đứng trước đám đông, chúng ta luôn mong muốn có thể trình bày và mọi người hiểu đúng & đủ ý tưởng của mình nhưng ta không thể thực hiện được.
 
Kỹ năng giải quyết vần đề và ra quyết định

Chúng ta muốn giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả nhưng tại sao chúng ta không thể?
 
Các tin khác...