Kỹ năng làm việc nhóm – Phát huy sức mạnh tổng hợp

Ngày nay, khi công nghệ ngày càng phát triển, áp lực công việc ngày càng cao, mức độ yêu cầu ngày càng phức tạp, mỗi cá nhân khó có thể là một chuyên gia “giỏi toàn diện” và tự hoàn thành tốt tất cả công việc được giao thì hiệu quả công việc phụ thuộc rất lớn vào khả năng làm việc nhóm của mỗi thành viên. Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất là chúng ta chưa biết cách làm việc nhóm hiệu quả.
 
Kỹ năng tư duy sáng tạo – Viên đá nền để thành công

CNTT là ngành khoa học sáng tạo. Mỗi chúng ta đều có khả năng tư duy sáng tạo. Chúng ta thực sự mong muốn sáng tạo nhưng chúng ta không thể thực hiện được vì có quá nhiều rào cản “ngán chân”, làm khả năng sáng tạo của chúng ta mai một dần. Một trong những rào cản ấy chính là chúng ta chưa biết thực hiện như thế nào.
 
KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN - Ngành công nghệ thông tin

Quản lý dự án chưa bao giờ là công việc đơn giản. Quản lý dự án ngành công nghệ thông tin càng phức tạp hơn. Vì vậy, dù rất cố gắng nhưng chúng ta vẫn chưa thể quản lý dự án được hiệu quả. Một trong những rào cản lớn nhất là do chúng ta thiếu kỹ năng quản lý dự án.
 
Các tin khác...