THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG & HẠNH PHÚC HƠN
 
 

Cuộc sống luôn thay đổi, nếu chúng ta không thay đổi thì sẽ bị thay đổi. Vì vậy, thay đổi chủ động là điều ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, làm được chưa bao giờ là đơn giản.

Với mong muốn cùng nhau phá vỡ rào cản, Nhân Việt xin đề xuất khóa học: “Thay đổi để thành công & hạnh phúc hơn

Mục tiêu khóa học: Sau khóa học, học viên sẽ:

§   Nhận thức đúng đắn về thay đổi & quá trình của sự thay đổi thành công.

§   Nắm vững các bước trong hoạch định sự thay đổi & định hướng tương lai

§   Biết cách định hướng cảm xúc & cân bằng cuộc sống.

Nội dung khóa :

Phần 1 – Năng lực bản thân và định hướng tương lai

1.    Công thức tạo thành công.

2.    Tôi là ai?

3.    Giá trị bản thân

4.    Thay đổi tích cực

5.    Định hướng tương lai

Phần 2 – Cảm xúc & quá trình định hướng cảm xúc

1.    Khái niệm về trí tuệ cảm xúc

2.    Giá trị của sự bình an

3.    Hành trình đi đến sự bình an & hạnh phúc

Phần 3 – Cần bằng giữa công việc và cuộc sống?

1.    Cân bằng trong WLB

2.    Lên kế hoạch xây dựng cuộc sống

Thời lượng khóa học: 02ngày ( 16giờ)

Đối tượng nào phù hợp? Khóa học thiết kế dành cho người đang đi làm.

 

02/03/2015 12:00 AM
[Trở lại]
 
Các tin khác...