Thế giới loài người được chia thành 32 nhóm tính cách, mỗi nhóm tính cách phù hợp với 01 nghề hoặc nhóm nghề. Nếu bạn chọn đúng nghề phù hợp với nhóm tính cách của mình, bạn sẽ dễ dàng thành công. Ngược lại, bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều nhưng chỉ xoàng xoàng bậc trung. Để biết mình là ai? Mình phù hợp với nghề nào? Hãy chọn câu trả lời giống với bạn nhất dưới đây, bạn sẽ nhận được nhiều đều thú vị!
 
1. Khi dự tiệc, bạn thích

2. Bạn có óc

3. Bạn thích cuộc sống

4. Bạn thích nghe theo

5. Bạn thích làm việc

6. Bạn có khuynh hướng lựa chọn

7. Khi tiệc trà liên hoan, bạn thường

8. Bạn dễ làm quen thân với

9. Bạn hay để tâm chú ý đến:

10. Khi nhận định phán đoán về người khác, bạn căn cứ

11. Khi tiếp xúc với người khác, bạn có khuynh hướng:

12. Bạn nhận thấy chính mình

13. Bạn cảm thấy bồn chồn lo lắng khi nhận thấy

14. Trong nhóm bạn bè chơi với nhau

15. Bạn làm những công việc thường ngày

16. Các văn sỹ phải:

17. Bạn muốn làm sao cho:

18. Bạn cảm thấy thoải mái khi

19. Việc gì bạn cũng muốn

20. Bạn cho rằng con người của bạn

21. Khi gọi điện thoại hoặc viết thư thăm hỏi ai:

22. Có những sự kiện, sự việc thực tế là

23. Những người ước mơ hoài bảo nhiều

24. Thông thường bạn là một người

25. Bạn đối xử với người khác

26. Nên để cho công việc diễn tiến

27. Bạn cảm thấy dễ chịu nhiều hơn

28. Khi gặp ai bạn cũng

29. Bạn nghĩ

30. Thường thường trẻ em không

31. Khi đi đến một quyết định nào, bạn thích

32. Con người của bạn thì

33. Người nào đáng thán phục hơn

34. Bạn đặt giá trị nhiều vào:

35. Giao thiệp với những người mới

36. Thường thường bạn là con người

37. Thường thường bạn muốn biết

38. Cái gì chế ngự con người bạn

39. Bạn cảm thấy thoải mái, dễ làm việc

40. Bạn có khuynh hướng muốn mọi sự

41. Bạn ưa thích

42. Bạn hành động theo

43. Bạn để tâm chú ý đến

44. Bạn nhận thấy bạn có giá trị nhiều hơn vì bạn

45. Thường thường bạn thích có một lập trường

46. Đối với người xa lạ

47. Thường thường bạn tin tưởng vào

48. Bạn cảm thấy bạn có bộ óc

49. Bạn có khuynh hướng

50. Bạn muốn các sự việc

51. Trong liên hệ tình nghĩa, chuyện gì cũng nên

52. Khi điện thoại reo, có người gõ cửa

53. Bạn quý trọng nơi chính mình

54. Bạn chú ý đến

55. Lỗi nào nguy hiểm hơn?

56. Bạn nhận định về mình là

57. Bạn thích làm việc trong một môi trường

58. Bạn là một con người

69. Thường thường người khác dễ

60. Khi nói (viết) bạn thích

61. Bạn nhận thấy điều nào khó hơn?

62. Bạn mong ước cho mình được

63. Bạn nhận thấy đằng nào nguy hiểm hơn?

64. Việc gì bạn cũng thích

65. Bạn có khuynh hướng